حریم خصوصی

سیاست حفظ اطلاعات و محرمانگی اطلاعات خریداران در فایل گستر

فایل گستر معتقد است اصول حفظ حریم شخصی و اطلاعات کاربران بسیار مهم و حساس است. در این سند اصول محرمانگی اطلاعات فایل گستر و نیز راهکارهای فایل گستر برای حفظ حریم شخصی و اطلاعات کاربران سایت فایل گستر توضیح داده شده است.

محتویات این سند به شرح زیر است

این سند شامل توضیحی درباره اطلاعات خصوصی ای است که فایل گستر از کاربران فروشگاه جمع آوری می کند و نیز نحوه استفاده فایل گستر از این اطلاعات. این اطلاعات شامل مواردی است که مخصوص هر کاربر بوده و به کمک آن ها می توان کاربران فایل گستر را به صورت منحصر به فرد شناسایی نمود. برای نمونه می توان به نام، نشانی، نشانی الکترونیک (ایمیل)، شماره تلفن و سایر اطلاعاتی که به صورت عادی در دسترس عموم مردم نیست اشاره نمود.
این سند به مواردی که در اختیار فایل گستر نیست و فایل گستر هیچ کنترلی بر آن ها ندارد نمی پردازد. شرکت های مشتری خدمات فایل گستر و افراد ثالثی که در استخدام فایل گستر نیستند و همچنین اطلاعات ثبت شده در Whois نام دامنه کاربر از جمله این موارد هستند.
اطلاعات جمع آوری شده و نحوه استفاده از آن ها

شما با ثبت نام و ارسال فرمهای سفارش و پشتیبانی در سایت فایل گستر اطلاعات خصوصی خود از قبیل نام، نشانی، نشانی الکترونیک و … را در اختیار فایل گستر قرار می دهید.
پس از خرید از سایت فایل گستر شما یک کاربر ناشناخته نیستید و اطلاعات مربوط به استفاده شما از خدمات فایل گستر نگهداری می گردد. این اطلاعات شامل سفارشات و تراکنشها، سرویسهای مورد استفاده، اطلاعات فردی و مانند آن بوده ولی محدود به این موارد نیست.
فایل گستر کلیه تراکنش های شما از جمله تراکنش های مالی را جمع آوری و نگهداری می کند.
فایل گستر از این اطلاعات در راستای بعضی از مقاصد از قبیل ارتقاء خدمات ، تهیه محتوای مناسب، برنامه های تبلیغاتی و مانند آن استفاده می کند.
فایل گستر اطلاعات شما را اجاره نمی دهد، نمی فروشد و به اشتراک نمی گذارد به جز در موارد زیر:
در صورت تخطی شما از قوانین شرایط و ضوابط سرویسها ، و در صورت وجود شاکی خصوصی نسبت به عملکرد شما، اطلاعات شما در اختیار مراجع قانونی قرار می گیرد.
در صورتی که مراجع قضایی اطلاعات شما را –به هر دلیلی- از فایل گستر بخواهند این اطلاعات در اختیار ایشان قرار می گیرد.

توسط
تومان